ลงทะเบียนสินเชื่อห่วงใย

ลงทะเบียนสินเชื่อห่วงใยออมสินผ่าน Mymo

อัพเดทข่าวลงทะเบียนสินเชื่อห่วงใย จองสิทธิ์ออมสินผ่าน Mymo ออนไลน์ แนะ!วิธีสมัครให้ผ่าน

ข่าวธนาคารออมสินปล่อยสินเชื่อใหม่ล่าสุด ลงทะเบียนสินเชื่อห่วงใย มีรายละเอียดจุดเด่นผลิตภัณฑ์อย่างไรบ้าง 

 

จุดเด่นผลิตภัณฑ์ ลงทะเบียนสินเชื่อห่วงใยข่าวธนาคารออมสินปล่อยสินเชื่อ

ข่าวธนาคารออมสินปล่อยสินเชื่อ “สินเชื่อห่วงใยออมสิน” เป็นผลิตภัณฑ์ที่ออกมาใหม่ในปี 2566 นี้จากธนาคารออมสิน จุดเด่นผลิตภัณฑ์ มีดังต่อไปนี้

 • ลงทะเบียนสินเชื่อห่วงใยอนุมัติวงมีสูงสุดรายละ 10,000 บาท โดยจุดเด่นผลิตภัณฑ์สินเชื่อห่วงใยออมสินจะไม่นับรวมกับวงเงินสินเชื่อรายย่อยประเภทอื่นๆ
 • สามารถทำการยื่นแบบออนไลน์ จองสิทธิ์ออมสินผ่านแอปฯ Mymo
 • สินเชื่อห่วงใยธนาคารออมสินปลอดการชำระเงินต้นและดอกเบี้ย 6 งวดแรก
 • ระยะเวลาในการผ่อนชำระสูงสุดคือ 2 ปีหรือ 24 งวดโดยคิดรวมกับระยะเวลาที่ปลอดชำระหนี้ 6 งวดแรกแล้ว
 • ลงทะเบียนสินเชื่อห่วงใยออมสินกำหนดเรทอัตราดอกเบี้ยแบบคงที่ เดือนละ 0.35 เปอร์เซ็นต์
 • สามารถขอสินเชื่อได้ด้วยตัวเองโดยไม่ต้องใช้หลักประกันในการลงทะเบียนกู้เงินออมสิน

 

ลงทะเบียนสินเชื่อห่วงใยวิธีสมัครสินเชื่อออมสินผ่านแอปฯ Mymo

 • ทำการเข้าใช้งานระบบ Application mymo ของธนาคารออมสินฃ
 • จะปรากฏแถบเมนูสินเชื่อห่วงใยเพื่อสู้ภัยโควิด-19 สามารถกดเพื่อลงทะเบียนสินเชื่อห่วงใย
 • รายละเอียดที่สำคัญเบื้องต้นว่ามีรายละเอียดมาตรการสินเชื่อห่วงใยธนาคารออมสิน ว่ามีรายละเอียดอย่างไรบ้าง 
 • เมื่อเข้าสู่เมนูลงทะเบียนสินเชื่อห่วงใยออมสินแล้วจะมีหน้าให้อ่านรายละเอียด และกรอกข้อมูลส่วนตัวลงทะเบียนกู้เงินออมสิน ต่างๆ จากนั้นให้กดยืนยันและอ่านข้อกำหนดรวมทั้งยินยอมต่อไปเรื่อยๆ 
 • สุดท้ายแล้วจะมี otp ส่งมาให้เบอร์โทรศัพท์ที่ลงทะเบียนสินเชื่อห่วงใย mymo ไว้
 • อ่านข้อกำหนดและถัดไปเรื่อยๆ หน้าสุดท้ายแสดงผลการสมัครสินเชื่อว่าในระหว่างการพิจารณาสินเชื่อ โดยจะต้องรอทางธนาคารติดต่อกลับมา 
 • ถือว่าเสร็จสิ้นการจองสิทธิ์

 

ลงทะเบียนสินเชื่อห่วงใยวิธีสมัครให้ผ่าน

สำหรับคนที่ต้องการลงทะเบียนสินเชื่อห่วงใยให้ผ่านจะต้องผ่านเกณฑ์คุณสมบัติลงทะเบียนกู้เงินออมสินที่ทางธนาคารได้กำหนดเบื้องต้นเสียก่อนดังนี้

 • ผู้ที่ใช้งาน Application mymo ของธนาคารออมสินจะต้องใช้งานมาแล้วอย่างน้อย 1 เดือน ดังนั้นลูกค้าใหม่ที่สมัครจะจองสิทธิ์ใช้บริการลงทะเบียนสินเชื่อห่วงใยออมสินไม่ได้
 • ผู้ที่ยื่นเรื่องลงทะเบียนกู้สินเชื่อห่วงใยออมสินต้องมีอายุตั้งแต่ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป
 • การจองสิทธิ์ออมสินกำหนดสินเชื่อห่วงใยธนาคารออมสินให้ว่าจะต้องไม่เป็นบุคคลที่มีรายได้หรือทำงานจากภาครัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ ต้องไม่เป็นพนักงานหรือลูกจ้างของธนาคารออมสิน รวมทั้งต้องไม่เป็นเกษตรกรด้วยเช่นกัน
 • จะต้องไม่เป็นผู้ประกอบวิชาชีพเฉพาะ เช่น หมอ

หลักเกณฑ์ข้างต้นจะคัดผู้ที่ผ่านคุณสมบัติและสมัครสินเชื่อห่วงใย mymo ได้ จากนั้นเมื่อลงทะเบียนสินเชื่อห่วงใยเรียบร้อยแล้ว จะทราบผลการอนุมัติประมาณ 3 วันทำการ ทั้งนี้ หากผ่านหลักเกกณฑ์ดังกล่าว โอกาสในการอนุมัติสินเชื่อห่วงใยออมสินก็มีสูงทีเดียว

สมัครกับแหล่งเงินด่วนอื่นๆ

กู้เงินแสน

กู้เงินแสนวันนี้ไม่ใช่เรื่องยาก