สินเชื่อเพื่อการลงทุนขนาดเล็ก

สินเชื่อเพื่อการลงทุนขนาดเล็ก อนุมัติใน 7 วัน

สินเชื่อเพื่อการลงทุนขนาดเล็ก รวมทุกสินเชื่อสำคัญ กู้เงินมาลงทุน ดำรงชีพ แก้หนี้นอกระบบ 2566

รูปแบบของสินเชื่อเพื่อการลงทุนขนาดเล็กจากธนาคารชั้นนำของประเทศไทย แหล่งเงินทุนกู้ยืม เงินลงทุน อนุมัติง่าย ดอกเบี้ยถูก ซึ่งจะเป็นสินเชื่อเพื่อการลงทุนโดยเฉพาะ เป็นนโยบายจาก ททท. ธนาคารแห่งประเทศไทย โดยมอบให้ธนาคารต่าง ๆ ไปดำเนินการ 

 

สินเชื่อเพื่อการลงทุนขนาดเล็กสินเชื่อเพื่อธุรกิจขนาดเล็ก ธกส.

สินเชื่อเพื่อธุรกิจขนาดเล็กจากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ (ธกส.) ออกผลิตภัณฑ์ สินเชื่อเพื่อการลงทุนขนาดเล็ก สินเชื่อสานฝันสร้างอาชีพโดยวงเงินโครงการสูงสุดมากถึง 3 พันล้านบาท ปัจจุบันมีเงินโครงการคงเหลือ 28,576 ล้านบาท

 • กู้เงินมาลงทุนสูงสุดรายละไม่เกิน 1 แสนบาท 
 • สินเชื่อร้านค้าขนาดเล็กเพื่อผู้ที่เป็นเกษตรกร หรือเป็นทายาทครัวเรือนของเกษตรกรทั่วไป สามารถนำ เงินลงทุนไปประกอบธุรกิจขนาดเล็ก 
 • ดอกเบี้ยถูก ช่วง 1-3 ปีแรก ให้ดอกเบี้ยอยู่ที่ 4% และปีที่ 4-5 ให้ดอกเบี้ยเป็นไปตามที่ MRR ของธนาคารกำหนด 
 • จะต้องได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 เท่านั้น 
 • สิ้นสุดโครงการถึง 30 มีนาคม 2567 

 

สินเชื่อเพื่อการลงทุนขนาดเล็กสินเชื่อเพื่อธุรกิจขนาดเล็กออมสิน

สินเชื่อเพื่อธุรกิจขนาดเล็กออมสินออกผลิตภัณฑ์ สินเชื่อเพื่อการลงทุนขนาดเล็ก “สินเชื่อสร้างงาน สร้างอาชีพ” โดยวงเงินโครงการสูงสุดมากถึง 5 พันล้านบาท ปัจจุบันมีเงินโครงการคงเหลือ 3,650 ล้านบาท 

 • แหล่งเงินทุนกู้ยืม อนุมัติวงเงินลงทุน ไม่เกิน 3 แสนบาท ต่อราย 
 • วงเงินลงทุนสินเชื่อเพื่อธุรกิจขนาดเล็กนี้จะต้องมีที่อยู่ชัดเจน และไม่เป็นลูกจ้างของธนาคารออมสินและไม่เป็นเกษตรกร
 • ดอกเบี้ยถูก ปีละ ไม่เกิน 3.99% 
 • ผู้สมัครสินเชื่อร้านค้าขนาดเล็กต้องมีอายุตั้งแต่ 20 ปีบริบูรณ์ 
 • จะต้องได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 เท่านั้น 
 • สิ้นสุดโครงการถึง 30 กันยายน 2566 

 

สินเชื่อเพื่อการลงทุนขนาดเล็กแหล่งเงินทุนกู้ยืมเพื่อการดำรงชีพ แก้หนี้นอกระบบ

สินเชื่อเพื่อการลงทุนขนาดเล็ก รูปแบบของสินเชื่อเพื่อการแก้หนี้นอกระบบก็มีความสำคัญ แหล่งเงินทุนกู้ยืมในระบบเพื่อดำรงชีพและหาแหล่งเงินทุนแก้หนี้นอกระบบได้ มีดังนี้ 

 • สินเชื่อเพื่อการลงทุนสินเชื่อสู้ภัย COVID-19 สำหรับธนาคารออมสินและ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ กู้เงินมาลงทุนได้โดยจะได้รับวงเงินไม่เกิน 1 หมื่นบาท อนุมัติง่าย โดยมีดอกเบี้ยถูกต่อเดือนไม่เกิน 0.35% ซึ่งอายุการผ่อนชำระไม่เกิน 3 ปี วงเงิน รวมโครงการมากถึง 2 หมื่นล้านบาท 
 • สำหรับสินเชื่อเพื่อแก้ปัญหาหนี้นอกระบบ เช่น แหล่งเงินทุนกู้ยืมสินเชื่อโครงการธนาคารประชาชน เพื่อแก้หนี้นอกระบบ วงเงินต่อรายไม่เกิน 5 หมื่นบาท อนุมัติง่าย โดยมีดอกเบี้ยถูกต่อเดือนไม่เกิน 1% 
 • รูปแบบทั้งสองโครงการไม่เชิงเป็นสินเชื่อเพื่อการลงทุนขนาดเล็กโดยตรง แต่จะสามารถขอวงเงินเพื่อใช้จ่ายดำรงชีพ แก้หนี้นอกระบบและกู้เงินมาลงทุนได้ด้วยเช่นกัน

สมัครกับแหล่งเงินด่วนอื่นๆ

rabbit line pay

rabbit line pay บริการจ่ายเงินบนแอพไลน์วันนี้