สินเชื่อออมสิน 300000

สินเชื่อออมสิน 300000 ให้วงเงินสูงมาก

ออมสินปล่อยสินเชื่อล่าสุด สินเชื่อออมสิน 300000 สินเชื่อออมสินสำหรับแม่ค้า มีเงื่อนไขสำคัญอะไร

ออมสินปล่อยสินเชื่อล่าสุด สินเชื่อสร้างงานสร้างอาชีพ เพื่อพ่อค้าแม่ค้าผู้ประกอบการรายย่อยทั้งหลาย รวมถึงพนักงานรับจ้าง และประเภทอื่นๆ โดยไม่จำกัดวัตถุประสงค์เกี่ยวข้องกับกิจการสามารถใช้จ่ายได้อย่างอเนกประสงค์ วงเงินสูงสุด สินเชื่อออมสิน 300000 บาท

 

รายละเอียดสินเชื่อออมสินสำหรับแม่ค้า – สินเชื่อออมสิน 300000 

ออมสินปล่อยสินเชื่อล่าสุด ช่วยเหลือผู้ประกอบการรายย่อย และผู้ที่ทำอาชีพรับจ้างทั่วไปทั้งหลาย ให้สามารถขอวงเงินกู้สินเชื่อออมสินดอกเบี้ยต่ำพิเศษ

 • ออมสินปล่อยสินเชื่อล่าสุด สูงสุดสินเชื่อออมสิน 300000 บาท 
 • สินเชื่อสร้างงานสร้างอาชีพ อัตราดอกเบี้ยปีละ 3.9 9% อัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก ตลอดอายุสัญญาการกู้เงิน
 • ปลอดการชำระเงินต้นและดอกเบี้ยสินเชื่อออมสินสำหรับแม่ค้าใน 6 เดือนแรกทันที ระยะเวลาผ่อนชำระสร้างงานสร้างอาชีพสูงสุดไม่เกิน 5 ปีหรือ 60 งวดเดือน 
 • วงเงินรวมทั้งสิ้นของโครงการรวมแล้วกว่า 5 พันล้านบาท
 • การขอสินเชื่อธนาคารออมสิน จะต้องเป็นไปตามคุณสมบัติเบื้องต้นที่ธนาคารกำหนดเท่านั้น
 • สามารถสมัครกู้เงิน 300000 ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง 30 กันยายน 2560 5 หรือจนกว่าวงเงินในโครงการนี้จะหมด 

 

เงื่อนไขในการอนุมัติวงเงินสินเชื่อออมสิน 300000

ออมสินปล่อยสินเชื่อ 300000 ถือว่าเป็นวงเงินที่สุด ในการอนุมัติสินเชื่อสร้างงานสร้างอาชีพ แต่อย่างไรก็ตาม วงเงินกู้สินเชื่อออมสินดังกล่าวขึ้นอยู่กับอาชีพที่จะปล่อยให้ในแต่ละสายอาชีพไม่เท่ากัน ดังนี้

 • กลุ่มวิชาประเภทช่าง เช่น ช่างแอร์ ช่างไฟฟ้า ช่างเสริมสวย วงเงินกู้สินเชื่อออมสิน สูงสุดไม่เกิน 50,000 บาท
 • กลุ่มวิชาประเภทรายย่อยแบบไม่ใช่ช่าง เช่น ขายสินค้าออนไลน์ จัดดอกไม้ ดูแลผู้สูงอายุ การขอสินเชื่อธนาคารออมสินสูงสุดไม่เกิน 50,000 บาท
 • กลุ่มวิชาประเภทรับจ้าง หรือขับขี่รถยนต์สาธารณะ ขอกู้สินเชื่อสร้างงานสร้างอาชีพสูงสุดไม่เกิน 100,000 บาท
 • กลุ่มร้านค้าประเภทแฟรนไชส์ ขอกู้สินเชื่อสร้างงานสร้างอาชีพสูงสุดไม่เกิน 100,000 บาท
 • กลุ่มผู้ประกอบการรายย่อยที่มีสถานที่จัดจำหน่ายชัดเจน สินเชื่อออมสินสำหรับแม่ค้า วงเงินสินเชื่อออมสิน 300000

 

คุณสมบัติ – สินเชื่อออมสิน 300000 

คุณสมบัติเป็นเรื่องที่ผู้กู้สินเชื่อออมสินจะต้องรู้ และผ่านเกณฑ์คุณสมบัติ ให้เรียบร้อยก่อนถึงจะเข้าสู่ขั้นตอนการขอสินเชื่อธนาคารออมสิน 

 • จะต้องเป็นคนไทยเท่านั้น โดยมีสัญชาติไทยอย่างถูกต้องตามกฎหมาย และมีอายุตั้งแต่ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไปจึงจะสามารถขอกู้ สินเชื่อออมสิน 300000
 • สร้างงานสร้างอาชีพจะต้องแสดงวัตถุประสงค์และถิ่นที่อยู่อาศัยอย่างชัดเจน
 • จะไม่สามารถอนุมัติสินเชื่อออมสินสำหรับแม่ค้า ให้กับผู้ที่เป็นพนักงานลูกจ้างในเครือของธนาคารออมสิน
 • เงื่อนไขอาชีพ จะต้องเป็นกลุ่มผู้ประกอบอาชีพตามที่ระบุเท่านั้น 

ได้แก่ ผู้ประกอบการรายย่อยสินเชื่อออมสินสำหรับแม่ค้า ผู้ประกอบกิจการขนาดเล็ก ผู้ขับขี่ขนส่งสาธารณะที่ผ่านการฝึกอบรมจากหน่วยงานรัฐหรือเอกชน ผู้ประกอบวิชาชีพช่างต่างๆ ผู้ประกอบการร้านค้าประเภทแฟรนไชส์  ผู้ประกอบการที่ไม่ใช่ช่าง เช่น จำหน่ายอุปกรณ์ออนไลน์ ดูแลผู้สูงอายุ หรือจัดดอกไม้ เป็นต้น 

อย่างไรก็ตาม กรณีเป็นเจ้าของกิจการขอกู้ สินเชื่อออมสิน 300000 ต้องแสดงเอกสารในการเป็นเจ้าของ เช่น สัญญาแฟรนไชส์ ทะเบียนการค้าทะเบียนพาณิชย์ กู้สินเชื่อออมสิน เป็นต้น 

สมัครกับแหล่งเงินด่วนอื่นๆ

กู้เงิน 50000

กู้เงิน 50000 บาทดอกเบี้ยสุดแสนถูก

จัดไฟแนนซ์รถยนต์มือสอง

จัดไฟแนนซ์รถยนต์มือสอง ใช้เพียงเล่มทะเบียนรถ