สินเชื่อออมสินปี 65

สินเชื่อออมสินปี 65 มีสินเชื่อไหนน่าสนใจบ้าง?

อัพเดทสินเชื่อออมสินปี 65 “สินเชื่อห่วงใย” ออมสินปล่อยสินเชื่อวงเงินกู้รายละ 1 หมื่น 2566

สินเชื่อออมสินปี 65 ออกมาใหม่ “สินเชื่อห่วงใย” สู้ภัยโควิด-19 เปิดกู้ได้ถึงสิ้นเดือน ก.ย.65 ธนาคารออมสินอัพเดทข้อมูลสำคัญอะไรบ้าง มาดูกันเลย 

 

อัพเดทสินเชื่อออมสินปี 65 “สินเชื่อห่วงใย”

สินเชื่อออมสินปี 65 ที่เป็นสินเชื่อออมสินล่าสุดออกมาในขณะนี้ยังคงเป็นสินเชื่อเกี่ยวกับสินเชื่อโควิด-19 โดยชื่อว่า “สินเชื่อห่วงใย (เพื่อสู้ภัย COVID-19)” สมัครกู้เงินออมสินด้วยช่องทางออนไลน์เช่นเดิม คือ mymo สินเชื่อออมสิน รวมทั้งในการทำสัญญาแบบ E-Contact เช่นเดิม เพื่อความสะดวกและรวดเร็ว ไม่ต้องรอกี่วันอนุมัติ เพราะใช้เวลาไม่เกิน 3 วันก็รู้ผลทันที

 • ออมสินปล่อยสินเชื่อ โดยกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินแบบกว้างๆ สามารถสมัครสินเชื่อออมสินหมุนเวียนใช้จ่ายในครัวเรือนแก้ปัญหาเรื่องสภาพคล่องและใช้จ่ายได้อย่างอเนกประสงค์
 • ออมสินปล่อยสินเชื่อ 10000 ปี 65 ซึ่งถือเป็นวงเงินสูงสุดต่อราย
 • มีการยกเว้นค่าธรรมเนียมในการบริการสินเชื่อ เท่ากับจะได้วงเงินเต็มจำนวน 
 • ไม่ต้องใช้หลักประกันหรือคนค้ำประกันแต่อย่างใด 
 • ปลอดการชำระ เงินต้นและดอกเบี้ยทันที 6 เดือนแรก 
 • ชำระได้นานสูงสุด 2 ปีหรือ 24 เดือน 

สินเชื่อออมสินปี 65 ที่กำหนดเวลาระยะเวลาในการยื่นกู้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 30 กันยายน 2566 ดังนั้น ถ้าเกิดใครยังไม่ได้เป็นลูกค้าของธนาคารออมสินสามารถเปิดบัญชี mymo สินเชื่อออมสิน และสมัครเป็นลูกค้าธนาคารล่วงหน้าก่อนได้ เพราะจะต้องมีการใช้งาน Application อย่างน้อย 1 เดือนถึงจะผ่านหลักเกณฑ์การสมัครเบื้องต้น 

 

สินเชื่อออมสินปี 65 – สมัครกู้เงินออมสินช่องทางไหน 

สินเชื่อออมสินปี 65 ซึ่งเป็นสินเชื่อออมสินล่าสุดจะจองสิทธิ์ผ่าน mymo สินเชื่อออมสินก่อนเท่านั้น จากนั้นจึงรอผลการพิจารณาการสมัครว่าจะได้รับออมสินปล่อยสินเชื่อ 10000 ปี 65 หรือไม่ โดยกี่วันอนุมัติขึ้นอยู่กับเอกสารและบุคคล ซึ่งจะใช้เวลาในการพิจารณาหลักเกณฑ์เบื้องต้นได้เกิน 3 วัน จะได้รับผลการสมัครกู้เงินออมสิน

 

สินเชื่อออมสินปี 65 – สินเชื่อออมสินล่าสุด “สินเชื่อห่วงใย” หลักเกณฑ์พิจารณาที่สำคัญ 

เกณฑ์ในการพิจารณาสินเชื่อออมสินปี 65 กับสินเชื่อห่วงใย ถือว่ามีความสำคัญมากว่าผู้สมัครสินเชื่อออมสินจะได้ไปต่อหรือไม่ได้ไปต่อ หลักเกณฑ์ในการพิจารณาเบื้องต้นเกี่ยวกับผู้สมัครกู้เงินออมสินมีอะไรบ้าง ฉบับอัพเดท มาเช็คกันเลย

 • ผู้ที่ต้องการสมัครลงทะเบียนสินเชื่อออมสินล่าสุดจะต้องใช้บริการ Application mymo ของธนาคารออมสินมาแล้วอย่างน้อย 1 เดือน หมายความว่า หากคุณเป็นลูกค้าใหม่ของธนาคารออมสินและพึ่งโหลด application นี้มาใช้ จะไม่สามารถสมัครสินเชื่อออมสินล่าสุดปี 65 ดังกล่าวนี้ได้ 
 • ออมสินปล่อยสินเชื่อ โดยผู้สมัครจะต้องมีอายุตั้งแต่ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป และอายุครบรอบการผ่อนชำระต้องไม่เกิน 70 ปี 
 • จะต้องไม่เป็นผู้ว่างงาน
 • ผู้ที่ต้องการขอสินเชื่อออมสินล่าสุดปี 65จะต้องไม่เป็นบุคคล ดังนี้ ออมสินปล่อยสินเชื่อ 10000 ปี 65 จะต้องไม่เป็นผู้ที่ทำงานเกี่ยวกับราชการได้รายได้จากภาครัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ จะต้องไม่เป็นพนักงานหรือลูกจ้างของธนาคารออมสิน รวมทั้งต้องไม่เป็นเกษตรกร หรือต้องเป็นผู้ที่ไม่ประกอบวิชาชีพเฉพาะทาง
 • กรณีมีสมัครสินเชื่อออมสิน การติดบูโรภายใน สถานะปัจจุบันต้องไม่เป็น NPLs
 • mymo สินเชื่อออมสิน ต้องมีข้อมูลที่อยู่ชัดเจนและมีอีเมลที่ติดต่อได้จริงเพื่อรับส่งสัญญาหรือเอกสารอื่นเพิ่มเติม

สมัครกับแหล่งเงินด่วนอื่นๆ

กู้เงิน 1000000

กู้เงิน 1000000 อนุมัติไว 7-14 วัน

ไฟแนนซ์ธนชาติ

ไฟแนนซ์ธนชาติครอบคลุมรถทุกประเภท