สินเชื่อเกษตรกร ธกส

สินเชื่อเกษตรกร ธกส สมัครง่ายอนุมัติไว

แนะนำสินเชื่อเกษตรกร ธกส โครงการสินเชื่อ ธกสสำหรับลูกค้าบุคคลธรรมดา ฉบับปี 2566 

แนะนำสินเชื่อเกษตรกร ธกส ติดต่อสินเชื่อธกส เลือกประเภทโครงการสินเชื่อ ธกสที่ใช่ ได้วงเงินสูงถูกใจ ดอกเบี้ยต่ำ ไม่ต้องผ่อนนาน สินเชื่อสานฝันเกษตรกรรุ่นใหม่ รวมทั้งสินเชื่อเกษตรกรอื่นๆ มาแรงฉบับปี 2566 เลือกรูปแบบไหนดี มาดูรายละเอียดที่สำคัญที่ต้องรู้กันเลย

 

สินเชื่อเกษตรกร ธกส – สินเชื่อรถจักรยานยนต์สร้างรายได้ 

สินเชื่อเกษตรกร ธกสเพื่อคนที่ต้องการซื้อ หรือซ่อมแซมรถจักรยานยนต์สำหรับใช้ในการรับจ้าง กำหนดวงเงินขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ 

 • รายละเอียดเพื่อซื้อรถจักรยานยนต์ใหม่สูงสุดไม่เกินรายละ 80,000 บาท 
 • รายละเอียดเพื่อซ่อมแซมรถจักรยานยนต์สูงสุดรายละไม่เกิน 30,000 บาท
 • ใช้หหลักประกันเป็น บสย ค้ำประกัน 100%
 • อัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก ตามเรท mrr ปัจจุบัน 
 • ผู้ขอสินเชื่อจะต้องประกอบอาชีพขับขี่รถจักรยานยนต์รับจ้างตามกฎหมาย
 • โครงการสินเชื่อ ธกสกำหนดระยะเวลาผ่อนชำระไม่น้อยกว่า 3 ปีและสูงสุดไม่เกิน 5 ปี คิดค่างวดเป็นรายเดือนบัญชีเงินฝากอัตโนมัติ
 • ผู้ขอสินเชื่อเพื่อการเกษตร ธกส ต้องไม่มีภาระค้ำประกันกับบสย. ณ วันที่ขอสินเชื่อ กำหนดให้ต้องมีทรัพย์สินถาวรรวมกันไม่เกินมูลค่า 5 ล้านบาทโดยไม่นับรวมกับมูลค่าที่ดิน
 • สินเชื่อฉุกเฉิน ธกสฟรีค่าธรรมเนียมปีแรก รับสิทธิพิเศษเงินฝากสงเคราะห์ชีวิตและคุ้มครองสินเชื่อและอุบัติเหตุ เป็นสินเชื่อไม่เกี่ยวข้องกับทางด้านการเกษตร 

 

สินเชื่อเกษตรกร ธกส – สินเชื่อเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัย 

โครงการสินเชื่อ ธกสเพื่อฟื้นฟูคุณภาพชีวิตของเกษตรกร และพัฒนาคุณภาพชีวิตในช่วงเกิดภัยพิบัติ สินเชื่อเกษตรกร ธกส รูปแบบสินเชื่อฟื้นฟู้ สินเชื่อเพื่อการเกษตร ธกส ออก “มาตรการช่วยเหลือเกษตรกรลูกค้าผู้ประสบภัยทางธรรมชาติหรือภัยพิบัติ” โดยจะเป็นเงินค่าลงทุนหรือฟื้นฟูคุณภาพชีวิต 

 • โดยสินเชื่อเกษตรกร ธกส มีดอกเบี้ยต่ำ MRR-2 (Mrr เท่ากับ 6.5% ต่อปี)
 • วงเงินสินเชื่อฉุกเฉิน ธกส กู้สูงสุดรายละไม่เกิน 500,000 บาท (จากเดิมรูปแบบสินเชื่อฉุกเฉิน ธกส กู้ได้ไม่เกิน ธกส สินเชื่อ 50000 บาทต่อราย)
 • สินเชื่อเกษตรกร ต้องมีหลักประกันในการขอสินเชื่อ เช่น การจำนองที่ดิน หรือที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง หรือใช้หลักประกันบุคคลตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป
 • ไม่มีกำหนดระยะเวลาสิ้นสุดโครงการสินเชื่อ ธกส 

 

สินเชื่อเกษตรกร ธกส – สินเชื่อสานฝันเกษตรกรรุ่นใหม่ 

สินเชื่อเกษตรกรรุ่นใหม่ที่ต้องการค่าใช้จ่ายเพื่อลงทุนหรือประกอบอาชีพเกี่ยวกับทางด้านเกษตรกรรม มีการนำเอานวัตกรรมหรือสิ่งใหม่ๆ มาพัฒนารูปแบบการเกษตรแบบเดิม โดยใช้สินเชื่อเกษตรกร ธกส โครงการสินเชื่อ ธกส สามารถต่อยอดและขอสินเชื่อสานฝันเกษตรกรรุ่นใหม่

 • วงเงินกู้ได้สูงสุดรายละ 1 ล้านบาท 
 • ผู้ติดต่อสินเชื่อ ธกส เพื่อขอสินเชื่อจะต้องเป็นทายาทเกษตรกรหรือเป็นบุคคลรุ่นใหม่ที่เป็นบัณฑิตจบใหม่โดยอายุไม่เกิน 45 ปีมีความมุ่งมั่นตั้งใจต่อยอดอาชีพเกษตรกรรมโดยมีการศึกษาและความรู้ทางด้านเกษตร
 • ระยะเวลาผ่อนชำระ เพื่อเป็นค่าลงทุนไม่เกิน 10 ปี สำหรับค่าใช้จ่ายสินเชื่อเกษตรกรแบบหมุนเวียนกู้ได้ไม่เกิน 12 เดือนหรือ 1 ปี

สมัครกับแหล่งเงินด่วนอื่นๆ

กู้เงินธนาคารกรุงเทพ

กู้เงินธนาคารกรุงเทพผ่านแอพบัวหลวงล่าสุด

กู้เงินกสิกรไทย

กู้เงินกสิกรไทยให้เงินด่วนพร้อมใช้ทันที