กู้ร่วม

กู้ร่วมคืออะไร? มีความสำคัญมากไหม?

กู้ร่วม กับ ข้อควรรู้ และ ข้อควรระวังในการกู้ร่วม 2023

การกู้ร่วมในปัจจุบัน เป็นเงื่อนไขสำหรับประเภทสินเชื่อที่มีเงื่อนไขเพื่อเอื้ออำนวยสำหรับผู้ที่มีรายได้ไม่เพียงพอต่อคุณสมบัติของสินเชื่อนั้นๆ จึงทำให้เกิดข้อกำหนดของการกู้ร่วม เพื่อเป็นใบเบิกทางในการอนุมัติพิจารณาของสถาบันการเงินได้ง่ายมากยิ่งขึ้น แต่ไม่ใช่ว่าทุกคนจะสามารถกู้ร่วมซื้อบ้าน หรือ กู้ร่วมซื้อรถด้วยกันได้ แต่จะมีข้อกำหนดต่างๆ ที่เป็นเงื่อนไขที่ผู้ขอกู้และผู้กู้ร่วมจะต้องรู้ ก่อนทำการยื่นกู้ เพื่อไม่ให้เสียเวลาในการเตรียมตัว ลองดูข้อมูลและรายละเอียดที่เราได้รวบรวมมา ดังต่อไปนี้

ข้อควรรู้ กับเงื่อนไขสำหรับการกู้ร่วมและประเภทสินเชื่อต่าง ๆ

กู้ร่วม กับ เงื่อนไขของการกู้ร่วมคืออะไร

การกู้ร่วมคือ การที่บุคคลในการขอกู้ต้องการร่วมเซ็นสัญญาในการกู้ร่วมซื้อบ้าน หรือ กู้ร่วมซื้อรถ ทรัพย์สินใดทรัพย์สินหนึ่ง กับผู้กู้ร่วม ซึ่งผู้ซื้อบ้านชื่อร่วมจะต้องเป็นบุคคลในครอบครัว เช่น พ่อ แม่ พี่น้อง ญาติพี่น้อง หรือคู่สมรส ซึ่งการกู้บ้านร่วม หรือกู้ร่วมรถ จะเป็นการยื่นรายได้ผู้กู้ให้ทางสถาบันการเงินตรวจสอบ ว่าผู้ขอกู้กับผู้กู้ร่วมนั้น มีคุณสมบัติที่เพียงพอแล้วมีความสามารถในการชำระเงินที่ทางสถาบันการเงินจะพิจารณาอนุมัติได้

กู้ร่วม กับ ข้อควรรู้ในการกู้ร่วม มีอะไรบ้าง 2566

  • การกู้ร่วม คือการรับผิดชอบหนี้สินในการกู้ร่วมบ้านครั้งนี้ร่วมกัน นั่นหมายความว่าหากมีการผิดนัดชำระ ทางสถาบันจะมีสิทธิ์ในการเรียกค่าธรรมเนียม หรือการชำระหนี้จากผู้ใดผู้หนึ่งที่เป็นผู้ขอกู้หรือผู้กู้ร่วมก็ได้
  • การกู้ร่วม สามารถใส่ชื่อเจ้าของกรรมสิทธิ์เป็นผู้ขอกู้คนเดียวได้ หรือ จะสามารถใส่ชื่อผู้กู้ร่วมเข้าไปด้วยก็ได้ แต่หากเป็นชื่อผู้ขอกู้คนเดียว ผู้กู้ร่วมจะไม่มีกรรมสิทธิ์ใดๆในทรัพย์สินชิ้นนี้
  • การกู้ร่วม หากผู้กู้ร่วมเสียชีวิต ผู้ขอกู้จะต้องทำการแจ้งสถาบันการเงินทันที เพื่อเปลี่ยนแปลงทายาทหรือผู้จัดการมรดก
  • หากต้องการที่จะซื้อบ้านร่วมกับแฟน pantip จะต้องมีการจดทะเบียนกันแล้วเท่านั้น

กู้ร่วม กับ ข้อควรระวังในการกู้ร่วม มีอะไรบ้าง 2566

ก่อนการกู้ร่วม มีข้อแนะนำสำหรับผู้ขอกู้ เพื่อไม่ให้เกิดข้อขัดแย้งกันในภายหลัง โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้

  • ทั้งผู้ขอกู้และผู้กู้ร่วม จะต้องตกลงร่วมกัน ว่าในการขอกู้ครั้งนี้จะต้องมีภาระหนี้สินร่วมกัน
  • ดอกเบี้ยในการกู้ร่วมซื้อบ้านกับบุคคลในครอบครัว ในการลดหย่อนภาษีจะต้องนำมาหารเฉลี่ยกัน
  • เมื่อมีการตัดสินใจที่จะขายทรัพย์สินชิ้นนี้ต่อไป จะต้องมีการตกลงร่วมกัน และได้รับการยินยอมทั้งสองฝ่าย

สรุป การกู้ร่วม มีข้อดีตรงที่สามารถเอื้ออำนวยสำหรับผู้ที่มีกำลังในการกู้ซื้อที่ไม่เพียงพอ แต่อย่าลืมว่าข้อควรระวังนั้น ก็มีอยู่มาก ซึ่งมันอาจเกิดข้อขัดแย้งกันได้ในภายหลัง ยกตัวอย่างเช่น เรื่องของการถือครองกรรมสิทธิ์ที่หากไม่มีการตกลงเจรจาที่ดี อาจทำให้เกิดข้อเสียได้ ดังนั้น แนะนำให้ผู้ขอกู้ ทำการตรวจสอบและศึกษาพฤติกรรมของผู้กู้ร่วมให้ดีเสียก่อน เพื่อไม่ให้เกิดข้อขัดแย้งกันได้ภายหลัง หากต้องการสินเชื่อที่มีดอกเบี้ยต่ำ สามารถค้นหาได้แล้วผ่านช่องทางออนไลน์ ซึ่งในปัจจุบันมีให้เลือกหลายสถาบันการเงิน

สมัครกับแหล่งเงินด่วนอื่นๆ

กู้เงินธนาคารกรุงเทพ

กู้เงินธนาคารกรุงเทพผ่านแอพบัวหลวงล่าสุด

กู้เงิน 100000

กู้เงิน 100000 วันนี้มีเงินเดือนน้อยก็กู้ได้