กู้ ธ.อ.ส

กู้ ธ.อ.ส พร้อมเช็คโปรโมชั่นต่างๆ มากมาย

กู้ ธ.อ.ส มีผลิตภัณฑ์เงินกู้น่าสนใจมากมาย

คนที่กำลังหาผลิตภัณฑ์สินเชื่อที่เกี่ยวกับที่อยู่อาศัย หากกู้ ธ.อ.สจะได้สินเชื่อที่ตรงกับวัตถุประสงค์ที่ทำให้อยากกู้เงิน เพราะธ.อ.สมีผลิตภัณฑ์สินเชื่อบ้านพักอาศัยให้เลือกใช้หลายรายการ ทำให้สามารถเลือกกู้เงิน ธอสที่มีเงื่อนไขของเงินกู้ที่เหมาะสมกับความต้องการได้ไม่ยากนัก การกู้ ธ.อ.สนอกจากจะสามารถกู้สินเชื่อส่วนบุคคลสำหรับลูกค้าทั่วไปได้แล้ว ยังมีเงินกู้ ธอสที่เหมาะกับลูกค้าที่ต้องการสินเชื่อสำหรับผู้ประกอบการและมีสินเชื่อสำหรับผู้ที่ต้องการกู้เงินธนาคาร ธอสไปใช้กับโครงการต่างๆ ของรัฐอีกด้วย

กู้ ธ.อ.สสำหรับลูกค้าทั่วไป

ลูกค้ารายย่อยที่ต้องการกู้ ธ.อ.ส เพื่อที่พักอาศัย สามารถขอวงเงินกู้กับธนาคารได้ซึ่งมีให้เลือกใช้ได้ตามความเหมาะสม

หากลูกค้าทั่วไปจะกู้ ธ.อ.ส สินเชื่อต่างๆ ที่มีแทบทั้งหมดจะเกี่ยวกับที่พักอาศัย เช่น สินเชื่อที่ดินเปล่า ธอส สินเชื่ออาคารสงเคราะห์ เป็นต้น ซึ่งเป็นสินเชื่อเพื่อให้ผู้กู้นำไปซื้อที่ดิน สิ่งปลูกสร้าง ต่อเติม ขยาย หรือซ่อมแซมอาคาร ซึ่งการกู้ ธ.อ.สในกลุ่มนี้จะมีรายละเอียดแตกต่างกันไปตามผลิตภัณฑ์สินเชื่อแต่ละตัว ซึ่งวงเงินกู้ที่ได้รับนั้นจะเป็นไปตามเกณฑ์ที่ธนาคารกำหนด มีการคิดอัตราดอกเบี้ยที่จะมีการเปลี่ยนแปลงตามอายุของสัญญาหรือสถานะของผู้กู้ เช่น ลูกค้าสวัสดิการจะได้รับการคิดดอกเบี้ยแตกต่างกับลูกค้ารายย่อยทั่วไป

กู้ ธ.อ.สสำหรับผู้ประกอบการ

ถ้าหากเป็นผู้ประกอบการที่กำลังหาเงินกู้เพื่อทำธุรกิจเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย ถ้ากู้ ธ.อ.สจะมีสินเชื่อที่ใช้ลงทุนเพื่อทำโครงการสร้างที่พักอาศัย กู้ธนาคาร ธอสเพื่อนำเงินไปทำ Homestay หรือกู้เงินไปสร้างแฟลตหรือบ้านพักให้เช่า ซึ่งการกู้ของผู้ประกอบการนั้นจะมีขั้นตอนเยอะกว่าเงินกู้สำหรับลูกค้าทั่วไป ผู้กู้ธนาคาร ธอสต้องใช้เอกสารประกอบการกู้เยอะกว่า เช่น ต้องมีใบขออนุญาตจัดสรร สำเนาโฉนดที่ดิน แผนการดำเนินการโครงการ สัญญารับเหมาก่อสร้างหรือใบเสนอราคา แผนการขาย เป็นต้น เพื่อนำไปประกอบการกู้ ธ.อ.สของผู้ประกอบการ

กู้ ธ.อ.สเพื่อเข้าร่วมโครงการของรัฐ

สำหรับใครที่ยังไม่มีที่พักอาศัยเป็นของตัวเองอยากกู้บ้าน ธอส แต่ว่าการสร้างบ้านใหม่อาจจะเป็นภาระที่หนักเกินไป ธอส สินเชื่อบุคคลสำหรับผู้ต้องการเข้าร่วมโครงการเกี่ยวกับที่พักอาศัยของรัฐ เช่น โครงการบ้านล้านหลัง สามารถกู้ ธ.อ.สเพื่อนำเงินมาซื้อบ้านในโครงการได้ ซึ่งจะมีวิธีการคิดค่าธรรมเนียมและดอกเบี้ยแยกประเภทตามจำนวนปีที่ทำสัญญา โดยมีการกำหนดคุณสมบัติของผู้ที่จะขอสินเชื่อประเภทนี้ได้ต้องเป็นผู้มีรายได้น้อยและซื้อบ้านที่มีราคาไม่เกิน 1,2000,000 บาท และไม่สามารถเข้าถึงสินเชื่ออื่นๆ ได้

สินเชื่อของธ.อ.ส นั้นจะเน้นให้บริการด้านที่อยู่อาศัยเป็นส่วนใหญ่ แต่ก็ยังมีสินเชื่ออเนกประสงค์ ธอสให้ใช้บริการสำหรับผู้ที่ยังไม่อยากจะซื้อบ้าน โดยสามารถไปติดต่อขอกู้เพิ่ม ธอสได้ ผู้ที่ต้องการกู้ ธ.อ.สสามารถเข้าไปเลือกดูรายละเอียดของสินเชื่อต่าง ๆ ได้ในเว็บไซต์ออนไลน์ของธ.อ.สโดยตรง

สมัครกับแหล่งเงินด่วนอื่นๆ

กู้เงิน 5000

กู้เงิน 5000 ผ่านสถาบันการเงินมากมาย

สินเชื่อแคปปิตอล

สินเชื่อแคปปิตอลเปิดให้บริการแล้ววันนี้