ธกส ปล่อยสินเชื่อ 500,000

ธกส ปล่อยสินเชื่อล่าสุดในช่วงปี 2565

ธกส ปล่อยสินเชื่อ 500,000 ธกส ปล่อยสินเชื่อล่าสุดช่วยเหลือผู้ได้รับปัญหาภัยพิบัติ เช็ครายละเอียดด่วน! 

ธกส ปล่อยสินเชื่อ 500,000 ช่วยเหลือเกษตรกรและผู้ที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติ สินเชื่อ ธกส ล่าสุด ให้เงินกู้ดอกเบี้ยต่ำ วงเงินสูงสุดธกส ปล่อยสินเชื่อ 500000 ต่อราย โดยกำหนดให้มีหลักทรัพย์มาค้ำประกัน สินเชื่อธนาคาร ธกส รายละเอียดสำคัญที่ต้องรู้มีอะไรบ้าง เรามาดูกันเลย 

 

เงื่อนไขรายละเอียด ธกส ปล่อยสินเชื่อ 500,000 

ธกส ปล่อยสินเชื่อล่าสุด กำหนดวงเงินสูงสุดธกส ปล่อยสินเชื่อ 500,000 บาทต่อราย ชื่อผลิตภัณฑ์ “สินเชื่อฟื้นฟูและพัฒนาคุณภาพชีวิตสำหรับเกษตรกรผู้ประสบภัยธรรมชาติ” โดยสินเชื่อเพื่อการเกษตร ธกส จะเป็นเงินเยียวยาและบรรเทา

 • กำหนดระยะเวลาในการชำระหนี้คืนเสร็จสิ้นไม่เกิน 15 ปีขึ้นอยู่กับวงเงินที่ได้รับ
 • เงินกู้ดอกเบี้ยต่ำ ดอกเบี้ยสินเชื่อธนาคาร ธกส MRR -2 
 • ไม่ได้กำหนดระยะเวลาสิ้นสุดของโครงการสามารถขอสินเชื่อได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป 
 • กำหนดให้มีหลักประกันสินเชื่อ ธกส ล่าสุดในการขอสินเชื่อ ธกส
  • กรณีจำนองที่ดินหรือใช้ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างอื่นๆจะได้วงเงินกู้ไม่เกินร้อยละ 95 ของราคาประเมิน
  • กรณีใช้บุคคลในการค้ำประกันเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำ ต้องมีบุคคลมากกว่า 2 คนขึ้นไป

 

ธกส ปล่อยสินเชื่อ 500,000 เอกสารสำคัญยื่นสินเชื่อเพื่อการเกษตร ธกส

สินเชื่อเพื่อการเกษตร ธกสออกเงื่อนไขเอกสารที่ต้องเตรียมเบื้องต้นในการติดต่อสินเชื่อ ธกส ดังนี้

 • บัตรประชาชนตัวจริงของผู้ที่การขอสินเชื่อ ธกส
 • กู้ ธกส ปล่อยสินเชื่อ 500,000 เอกสารหลักประกัน ตัวอย่างเช่น สำเนาโฉนดที่ดิน เป็นได้ทั้งที่ดินเปล่าและที่ดินพร้อมอาคารสิ่งปลูกสร้าง
 • เอกสารทะเบียนบ้านตัวจริงพร้อมสำเนา
 • ธกส ปล่อยสินเชื่อล่าสุด ต้องใช้เอกสารอื่นๆ (ถ้ามี) เช่น เอกสารการเปลี่ยนชื่อนามสกุล และอื่นๆ
 • เอกสารรายได้ รายการเดินบัญชี คือ รายการเดินบัญชีย้อนหลัง 6 เดือนล่าสุด เอกสารหนังสือรับรองเงินเดือน หรือสลิปเงินเดือนฉบับล่าสุดไม่เกิน 1 เดือน 

 

ธกส ปล่อยสินเชื่อ 500,000 เหมาะกับใครบ้าง 

ธกส ปล่อยสินเชื่อ 500,000 บาท ถือได้ว่าเป็นรูปแบบเฉพาะกิจที่ทางธกส ปล่อยสินเชื่อล่าสุด เนื่องจากเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำนี้ จะช่วยเฉพาะเกษตรกรที่ได้รับปัญหาด้านภัยพิบัติทางธรรมชาติเท่านั้น ตัวอย่างเช่น ผู้ขอสินเชื่อ ธกส ได้รับปัญหาน้ำท่วม พายุเข้า จนเกิดความเสียหาย ทางด้านเกษตรกรรม เป็นต้น จำนวนเงินสินเชื่อธนาคาร ธกสดังกล่าว จะมีเจ้าหน้าที่ทำการตรวจสอบวงเงินอนุมัติให้ตามความเหมาะกับ โดยประเมินสินเชื่อเพื่อการเกษตร ธกสจาก หลายๆปัจจัยด้วยกัน ทั้งความเสียหายที่ได้รับ วัตถุประสงค์ในการขอสินเชื่อ ธกส ความสามารถในการชำระเงินคืนธกส ปล่อยสินเชื่อ 500000 กับทางธกส รวมทั้งความรู้ความสามารถของผู้ที่ทำไมยิ่งเรื่องติดต่อสินเชื่อ ธกส ด้วยเช่นกัน 

อย่างไรก็ตามวงเงินอนุมัติดังกล่าว ที่ทางธกส ปล่อยสินเชื่อ 500,000 บาท จะเป็นวัตถุประสงค์โดยรวม หมายความว่า สามารถนำวงเงินสินเชื่อเพื่อการเกษตร ธกสนี้ไป เพื่อซ่อมแซมที่อยู่อาศัยโรงเรือนที่ได้รับผลกระทบ หรือที่อยู่อาศัยปัจจุบัน สามารถนำเงินไปลงทุน ฟื้นฟู ซ่อมแซมเกี่ยวกับเครื่องมือเครื่องจักรกล รวมทั้งขอสินเชื่อเพื่อบรรเทาความเสียหายทางเกษตรกรรมอื่นๆ

สมัครกับแหล่งเงินด่วนอื่นๆ

กู้เงิน 5000

กู้เงิน 5000 ผ่านสถาบันการเงินมากมาย