การคิดดอกเบี้ยปกติแล้วมีหลักการวิธีคิดอย่างไร เพื่อให้รู้ว่ากู้เงินที่ไหนดอกเบี้ยถูก

เรื่องของการคิดดอกเบี้ยนั้น เมื่อถึงช่วงเวลาที่ต้องกู้เงินใด ๆ แล้วเรียกได้ว่าสำคัญอย่างที่สุด เพราะจะช่วยให้เราได้รู้ถึงการเตรียมตัววางแผนการเงินที่ต้องผ่อนจ่ายต่อเดือนได้อย่างดีที่สุด ทว่าปกติแล้วมีหลักการวิธีคิดอย่างไร เพื่อให้รู้ว่ากู้เงินที่ไหนดอกเบี้ยถูก วันนี้เรามีรายละเอียดที่น่าสนใจมาบอกต่อ เป็นแนวทางในการเลือกแหล่งกู้เงินต่อไป

ปัจจัยสำคัญที่มีผลต่อการคิดดอกเบี้ย

ก่อนที่เราจะไปรู้ถึงวิธีการคิดดอกเบี้ยเงินกู้ได้นั้น จำเป็นต้องศึกษาถึงปัจจัยที่มีผลต่อการคิดให้เข้าใจก่อนเสมอ โดยหน่วยที่ใช้เพื่อคิดดอกเบี้ยเงินกู้จะเป็นร้อยละ หรือ % ที่ปกติจะมีการกำหนดเรียกเก็บเป็นรายวัน รายสัปดาห์ หรือรายเดือน ไปจนถึงรายปีก็มีขึ้นอยู่กับแหล่งให้บริการจะกำหนด ซึ่งสิ่งที่สำคัญต่อการคิดดอกเบี้ย มีด้วยกัน 3 อย่าง คือ

  • ระยะเวลาการผ่อนจ่ายหนี้ที่มีให้เราเยอะ ค่าใช้จ่ายผ่อนชำระก็จะน้อยลง
  • จำนวนเงินต้น หรือเงินตั้งต้นที่เรากู้ยืม มากน้อยที่จะนำมาคิดคำนวณได้
  • อัตราดอกเบี้ยที่กำหนดให้กู้ ณ ช่วงเวลานั้น ๆ

การคิดดอกเบี้ยออนไลน์ VS ดอกเบี้ยกู้ธนาคาร

การคิดดอกเบี้ยนั้นมี 3 ปัจจัยที่สำคัญซึ่งเราได้กล่าวถึงไปแล้ว คือระยะเวลาการผ่อนจ่ายหนี้ จำนวนเงินต้น และอัตราดอกเบี้ยที่กำหนดไว้ โดยแต่ละประเภทจะเรียกเก็บดอกเบี้ยที่แตกต่างกันออกไป ไม่ว่าจะเป็นการคิดอัตราดอกเบี้ยจากทางออนไลน์ หรือคำนวณดอกเบี้ยเงินกู้กับทางธนาคาร โดยที่ส่วนใหญ่จะเลือกการคิดดอกเบี้ยต่อเดือนมากกว่า เพราะคิดง่ายและไม่ได้มีจำนวนเงินที่จ่ายเยอะเกินไป

ตัวอย่างการคิด : กู้เงินออนไลน์จำนวนเงิน 1,000 บาท ผ่อนจ่ายหนี้ 2 เดือนในดอกเบี้ยเงินกู้ 25% และกู้เงินกับทางธนาคารจำนจำนวนเงิน 1,000 บาท ผ่อนจ่ายระยะเวลา 2 เดือน อัตราดอกเบี้ย 18% เท่ากับว่าการกู้เงินธนาคารถูกกว่า

แนะนำวิธีการคิดดอกเบี้ยที่ควรรู้

การคิดดอกเบี้ยนั้น จะมีการกำหนดอย่างที่บอกเป็นรายวัน รายเดือน รายสัปดาห์ หรือราย 3 เดือน ราย 6 เดือนไปจนถึงรายปี ซึ่งถือเป็นระยะเวลากำหนด สำหรับตั้งต้นคำนวณดอกเบี้ยเงินกู้ที่เห็นได้ทั่วไปจะเป็นดอกเบี้ยรายวัน รายเดือน หรือรายปีมากกว่า โดยหลักการคิดกู้เงินดอกเบี้ยถูกหรือแพง จะมีสูตรที่ใช้ คือ

  • ดอกเบี้ยที่ต้องจ่ายต่อเดือน = เงินต้น x อัตราดอกเบี้ย ที่เป็น % x ระยะเวลาการผ่อนจ่ายหนี้ ที่จะเป็นรายเดือน 30 วัน หรือรายปี 365 วัน

และทั้งหมดนี้ก็เป็นวิธีการคิดดอกเบี้ยที่หวังว่าทุก ๆ คนจะสามารถทำความเข้าใจได้ง่ายมากขึ้น และพร้อมนำไปคิกคำนวณดอกเบี้ยของตัวเองเมื่อต้องกู้เงินมาใช้ ซึ่งอยากให้คิดทุก ๆ ธนาคาร ทุก ๆ ครั้งที่กู้เงิน เพื่อหาความคุ้มค่า และรู้ว่าจะวางแผนการผ่อนจ่ายอย่างไรไม่ให้เกิดปัญหาตามมา